Sorry, we ondersteunen geen IE

We zien dat je Internet Explorer gebruikt, een oude en onveilige browser. Daardoor kunnen we je niet de mooie website voorschotelen die we zouden willen.

Je bent van harte welkom in elke andere browser zoals bijvoorbeeld Chrome, Firefox of Microsoft Edge. Wij wachten hier wel, tot zo!

Ambulante onderwijsbegeleiding op de hogeschool

Begeleiding van school naar werk

Peter Voskuilen is visueel beperkt en studeert Accountancy aan de Hogeschool Saxion in Deventer. Al vanaf zijn eerste jaar in het voortgezet onderwijs krijgt Peter ambulante onderwijskundige begeleiding (AOB) vanuit Bartiméus.

peter voskuilen

Ramôn kent Peter al vanaf de basisschool, de Bartiméus school voor speciaal basisonderwijs in Lochem. Peter ging hiernaartoe omdat hij als gevolg van CVI een gezichtspercentage van 20 tot 25% heeft. Ook mist hij aan de onder-, boven- en zijkant een deel van zijn gezichtsveld. Toen Peter na de basisschool op het regulier voortgezet onderwijs zat, werd Ramôn zijn ambulant onderwijskundig begeleider (AOB’er). Dat bleef hij toen Peter naar het MBO ging. En nu, op het HBO, staat Ramôn hem nog steeds bij. Inmiddels heeft hij te maken met een zelfverzekerde jongeman: “Ik heb Peter zien groeien van ‘Ga ik dit wel redden?’ naar ‘Ik kan dit’.”

Tijdens zijn opleiding Bedrijfsadministratie aan ROC Aventus dacht Peter na over zijn toekomst. Hij had interesse in het accountancy-vak, maar dacht dat dit met zijn beperking lastig haalbaar was. Wel wilde Peter graag een vervolgstudie gaan doen en de HBO-opleiding aan Hogeschool Saxion sloot goed aan bij zijn MBO-opleiding. Peter begon in september 2019 op de hogeschool en haalde binnen één jaar zijn propedeuse! Een topprestatie met zijn visuele beperking.

Corona

Corona had voor veel studenten een vervelende invloed op de studie. Hoe vervelend ook, voor Peter bracht het een groot voordeel. Afstandsonderwijs bracht hem namelijk rust. De ruimte die ontstond, droeg bij aan Peters succesvolle eerste jaar. Dankzij thuisonderwijs hoefde Peter geen tijd en energie meer te stoppen in de dagelijkse reis heen en weer naar school, in het volgen van lessen en in tussenuren. En ook ’s avonds huiswerk maken was niet meer nodig. 

De online lessen kon Peter vanachter zijn eigen bureau volgen met een grote monitor. Daarnaast gebruikte hij de lesboeken die op A3-formaat waren geprint veel vaker. Naar school nam Peter die boeken niet mee, veel te groot en onhandig, maar nu kon hij er wel goed gebruik van maken. Corona gaf Peter dus de tijd, de energie en de middelen om zich op z’n studie te storten. Zodoende is Peter Ramôns eerste student met een cluster 1 indicatie, die binnen één jaar z’n HBO-propedeuse heeft gehaald.

Binnen één jaar had Peter zijn ‘P’

Begeleiding Bartiméus en Saxion

Dat succes lag niet alleen aan corona. Ook de begeleiding van de decaan van Saxion en van Ramôn heeft eraan bijgedragen. Als het nodig was, wist Peter zijn begeleiders te vinden. Zoals die keer afgelopen jaar, toen hij tegen onhandigheden aanliep in de communicatie bij de online lessen. Peter kon niet altijd zien wie er aan de beurt was om te praten. Daardoor vielen er soms onhandige stiltes als het Peters beurt was, terwijl hij dat niet doorhad. Peter ging in dit soort gevallen te rade bij zijn begeleiders en met z’n drieën kwamen ze dan tot een oplossing. 

Peter heeft de regie dus goed in eigen handen. Mede dankzij de begeleiding heeft hij geleerd om voor zichzelf op te komen. Op dat fundament bouwt Peter vol enthousiasme verder. Zijn tip aan andere jongeren met een visuele beperking is dan ook: “Heb vertrouwen in jezelf, ga ervoor en maak gebruik van de begeleiding die er is.” 

Werkpad

Al tijdens zijn MBO-opleiding wist Peter de weg naar ondersteuning goed te vinden. Hij betrok Ramôn als dat nodig was. Bijvoorbeeld toen het misging met zijn stages. Stagebedrijven hadden te weinig tijd om Peter te begeleiden of de werkplek kon niet worden aangepast. Peter vroeg Ramôn wat hij kon doen voor een succesvolle stage. 

Op advies van Ramôn nam Peter contact op met Marja Joosten. Marja is arbeidsconsulent en loopbaanadviseur bij Werkpad/Bartiméus. Als loopbaanadviseur geeft Marja loopbaanadvies bij het loopbaanadviescentrum van Bartiméus in Ermelo. Vanuit Werkpad ondersteunt ze studenten met een visuele beperking onder andere bij hun studiekeuze en stages en bij hun entree op de arbeidsmark

Toekomst

Peter hoopt na zijn studie een baan te krijgen als accountant. Maar eerst is er het derde studiejaar (‘21/’22) weer de uitdaging een goede stageplaats te vinden. Peter is daar optimistisch over: “Ik verwacht dat ik eind dit schooljaar al een stageplaats krijg aangeboden.” 

Als dat lukt hoort Peter bij een select groepje studenten. Hij heeft dat voor elkaar gekregen door goed zichtbaar te zijn. Zo bezocht Peter netwerkborrels waar hij veel vragen stelde aan de juiste mensen. Hij schroomde daarbij niet om over zijn beperking te vertellen. Juist door dat te doen, maakt hij duidelijk hoe hard hij moet werken voor goede resultaten. 

Ramôn ziet ook hoe Peter steeds zijn ondersteuningsbehoefte steeds beter (h)erkent. Hij merkt op dat Peter bij de juiste mensen aanklopt en zijn ondersteuning op prettige wijze organiseert.